VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/29.0005
Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na SU v Opavě

27.8.2013 Veřejná správa - #9 (01:24:02)  [92MB]
Sada: Veřejná správa
JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D.