VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/29.0005
Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na SU v Opavě

30.9.2013 Veřejná ekonomie - #1 (01:11:48)  [90MB]
Sada: Veřejná ekonomie
Ing. Silvie Chudárková