VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/29.0005
Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na SU v Opavě

14.11.2012 Mikroekonomie - #9 (01:13:57)  [209MB]
Sada: Mikroekonomie
Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.
2. část – zastupuje Ing. Tomáš Verner