VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/29.0005
Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na SU v Opavě

3.10.2013 Formy sociální péče - #1 (01:19:14)  [87MB]
Sada: Formy sociální péče
Mgr. Ivona Buryová, Ph.D.