VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/29.0005
Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na SU v Opavě

11.10.2013 Světová ekonomika - #1 (01:38:33)  [210MB]
Sada: Světová ekonomika
Doc. Ing. Pavel Nezval, Ph.D.