VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Distribuovaná infrastruktura pro tvorbu a publikaci multimediálních vzdělávacích objektů
na bázi technologie vícedruhových médií adaptovaných pro studenty se speciálními potřebami

9.11.2010 Národní účetnictví - #6 (01:16:47)  [195MB]
Sada: Národní účetnictví
Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.