VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/29.0005
Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na SU v Opavě

1.11.2013 Finanční účetnictví II. - #6 (00:53:18)  [77MB]
Sada: Finanční účetnictví II.
Ing. Ivana Koštuříková, Ph.D.