VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/29.0005
Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na SU v Opavě

4.11.2013 Veřejná ekonomie - #4 (01:29:04)  [100MB]
Sada: Veřejná ekonomie
Ing. Silvie Chudárková