VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/29.0005
Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na SU v Opavě

22.11.2013 Světová ekonomika - #7 (01:35:15)  [231MB]
Sada: Světová ekonomika
Doc. Ing. Pavel Nezval, Ph.D.