VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/29.0005
Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na SU v Opavě

28.11.2013 Ekonomické teorie - #7 (01:22:50)  [202MB]
Sada: Ekonomické teorie
Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D., Ing. Ingrid Majerová, Dr.