VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/29.0005
Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na SU v Opavě

28.11.2013 Formy sociální péče - #7 (01:08:10)  [80MB]
Sada: Formy sociální péče
Mgr. Ivona Buryová, Ph.D.