VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/29.0005
Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na SU v Opavě

29.11.2013 Světová ekonomika - #8 (01:36:10)  [213MB]
Sada: Světová ekonomika
Doc. Ing. Pavel Nezval, Ph.D.