VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/29.0005
Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na SU v Opavě

10.12.2013 Manažerská ekonomika - #10 (01:29:29)  [232MB]
Sada: Manažerská ekonomika
Ing. Karel Stelmach, Ph.D.