VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/29.0005
Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na SU v Opavě

12.12.2013 Formy sociální péče - #9 (01:00:22)  [70MB]
Sada: Formy sociální péče
Mgr. Ivona Buryová, Ph.D.