VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/29.0005
Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na SU v Opavě

13.12.2013 Světová ekonomika - #10 (01:31:41)  [208MB]
Sada: Světová ekonomika
Doc. Ing. Pavel Nezval, Ph.D.