VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/29.0005
Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na SU v Opavě

4.4.2013 Mytí vlasů na lůžku - #6 (00:06:54)  [89MB]
Sada: Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech 1
Hana Heiderová, Zuzana Hlubková, Hana Slaná
ASM002