VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/29.0005
Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na SU v Opavě

21.11.2012 Mikroekonomie - #10 (02:19:37)  [368MB]
Sada: Mikroekonomie
Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.