VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/29.0005
Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na SU v Opavě

5.4.2013 Cévkování muže - permanentní - #4 (00:03:01)  [39MB]
Sada: Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech 1
Jana Haluzíková, Zuzana Hlubková
ASM002