VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/29.0005
Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na SU v Opavě

15.11.2013 Unit 5 - Negotiation; Grammar - comparative+superlative of adjectives, making questions - #5 (00:09:41)  [96MB]
Sada: Profesní angličtina 2
Mgr. Martina Chýlková
Přílohy videa
soubory