VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/29.0005
Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na SU v Opavě

27.2.2014 Hospodářská politika - #1 (01:18:51)  [245MB]
Sada: Hospodářská politika
Doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D.