VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/29.0005
Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na SU v Opavě

19.3.2014 Marketingový výzkum - #3 (01:19:49)  [248MB]
Sada: Marketingový výzkum
Ing. Zdeněk Bednarčík, MBA, Ph.D.