VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/29.0005
Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na SU v Opavě

26.3.2014 Marketingový výzkum - #4 (00:54:31)  [168MB]
Sada: Marketingový výzkum
Prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.