VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/29.0005
Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na SU v Opavě

16.4.2014 Marketingový výzkum - #6 (01:02:13)  [193MB]
Sada: Marketingový výzkum
Ing. Zdeněk Bednarčík, MBA, Ph.D.