VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/29.0005
Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na SU v Opavě

8.4.2014 Implantabilní kardioverter defibrilátor - #3 (00:14:42)  [189MB]
Sada: Ošetřovatelské postupy v akutní a intenzivní péči
Jana Haluzíková
ASM005