VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/29.0005
Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na SU v Opavě

8.4.2014 FlexiSeal - #12 (00:05:13)  [67MB]
Sada: Ošetřovatelské postupy v akutní a intenzivní péči
Michaela Skořupová