VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/29.0005
Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na SU v Opavě

8.4.2014 Odsávání ze subglotického prostoru - #17 (00:01:02)  [13MB]
Sada: Ošetřovatelské postupy v akutní a intenzivní péči
Michaela Skořupová, Jana Haluzíková