VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/29.0005
Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na SU v Opavě

20.6.2014 Hospodářská politika - #9 (01:27:13)  [146MB]
Sada: Hospodářská politika
Doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D.