VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/29.0005
Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na SU v Opavě

6.12.2012 Obecná ekonomie I. - #16 (00:59:55)  [162MB]
Sada: Obecná ekonomie I.
Doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D.
1. část – zastupuje Ing. Filip Ježek, Ph.D.