VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/29.0005
Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na SU v Opavě

29.8.2014 John Keats - #7 (00:20:17)  [74MB]
Sada: Britský romantismus
Mgr. Radek Glabazňa, Ph.D.