VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/29.0005
Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na SU v Opavě

19.5.2014 Psychomotorický vývoj u dítěte ve věku 3 měsíců - #4 (00:08:14)  [105MB]
Sada: Ošetřovatelská péče o dítě
MUDr. Renáta Slaná
ASM004