VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/29.0005
Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na SU v Opavě

19.5.2014 Psychomotorický vývoj u dítěte ve věku 10 měsíců - #9 (00:06:59)  [89MB]
Sada: Ošetřovatelská péče o dítě
MUDr. Renáta Slaná
ASM004