VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/29.0005
Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na SU v Opavě

7.10.2014 Kalkulace neúplných nákladů - #3 (00:33:28)  [104MB]
Sada: Nabídkové kalkulace ve službách
Ing. Jarmila Šebestová, Ph.D.