VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/29.0005
Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na SU v Opavě

14.10.2014 Kalkulace v hotelnictví - #4 (00:38:18)  [119MB]
Sada: Nabídkové kalkulace ve službách
Ing. Jarmila Šebestová, Ph.D.