VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/29.0005
Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na SU v Opavě

4.11.2014 Metoda ABC - #5 (00:42:43)  [133MB]
Sada: Nabídkové kalkulace ve službách
Ing. Jarmila Šebestová, Ph.D.