VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/29.0005
Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na SU v Opavě

25.11.2014 Kalkulace a metody tvorby rozpočtu - #7 (00:38:05)  [118MB]
Sada: Nabídkové kalkulace ve službách
Ing. Jarmila Šebestová, Ph.D.