VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/29.0005
Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na SU v Opavě

13.11.2014 Ředírna dezinfekce - #3 (00:05:47)  [74MB]
Sada: Ošetřovatelství v hemodialýze
Bc. Martina Mikurdová
ASM006