VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/29.0005
Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na SU v Opavě

13.11.2014 Dialyzační centrum a technické předpoklady dialýzy - #7 (00:02:22)  [30MB]
Sada: Ošetřovatelství v hemodialýze
PhDr. Jana Haluzíková, PhD., PhDr. Eva Mrázková
ASM006