VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/29.0005
Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na SU v Opavě

1.12.2014 Výsledek hospodaření a daně z příjmů - #9 (00:46:33)  [87MB]
Sada: Účetnictví obchodních společností
Ing. Ivana Koštuříková, Ph.D.