VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/29.0005
Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na SU v Opavě

9.12.2014 The Politics of Race - #1 (00:18:56)  [49MB]
Sada: Postkoloniální literatura
Mgr. Radek Glabazňa, Ph.D.