VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/29.0005
Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na SU v Opavě

10.12.2014 Beginning of American Novel - #2 (00:23:06)  [42MB]
Sada: Přehled americké literatury
PhDr. Michaela Weiss, Ph.D.