VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/29.0005
Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na SU v Opavě

16.12.2014 The Indian Context - #7 (00:22:31)  [58MB]
Sada: Postkoloniální literatura
Mgr. Radek Glabazňa, Ph.D.