VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/29.0005
Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na SU v Opavě

22.12.2014 After Postmodernism: Resistance - #8 (00:22:57)  [61MB]
Sada: Towards Postmodernity and After
Mgr. Radek Glabazňa, Ph.D.