? 
bb-Begin
▕◀
Previous
  Záznam 41-60 / 132  
Next
ee-End
▶▏
Teorie a praxe v informační společnosti
Vodáček, Leo / Vodáčková, Oľga
Management Press,
Praha,
1999,
300 s.
ISBN 80-85943-94-8
Dvořáková, Zuzana
C. H. Beck,
Praha,
2007,
516 s.
ISBN 978-80-7179-893-4
Dvořáček, Jiří / Dvořák, Jiří / Kislingerová, Eva /
Synek, Miloslav / Tomek, Gustav
Grada Publishing,
Praha,
2007,
472 s.
ISBN 978-80-247-1992-4
Král, Bohumil
Management Press,
Praha,
2006,
628 s.
ISBN 80-7261-141-0
Destinace cestovního ruchu
Kiráľová, Alžbeta
EKOPRESS,
Praha,
2003,
180 s.
ISBN 80-86119-56-4
Kiráľová, Alžbeta
EKOPRESS,
Praha,
2006,
162 s.
ISBN 80-86929-05-1
Keller, Kevin Lane / Kotler, Philip
Grada Publishing,
Praha,
2013,
824 s.
ISBN 978-80-247-4150-5
Janečková, Lidmila / Vaštíková, Miroslava
Grada Publishing,
Praha,
1999,
192 s.
ISBN 80-7169-750-8
Jak vytvářet a ovládnout nové trhy
Kotler, Philip
Management Press,
Praha,
2000,
268 s.
ISBN 80-7261-010-4
Morrison, Alastair M.
Victoria Publishing,
Praha,
1995,
552 s.
ISBN 80-85605-90-2
Efektivně a moderně
Vaštíková, Miroslava
Grada Publishing,
Praha,
2008,
236 s.
ISBN 978-80-247-2721-9
Seifertová, Věra
PRAGOLINE,
Praha,
2003,
132 s.
ISBN 80-86592-00-6
Foret, Miroslav
Computer Press,
Brno,
2006,
472 s.
ISBN 80-251-1041-9
De Pelsmacker, Patrick / Geuens, Maggie / Van den Bergh, Joeri
Grada Publishing,
Praha,
2003,
608 s.
ISBN 80-247-0254-1
Jak získat více příjmů z cestovního ruchu
Palatková, Monika
Grada Publishing,
Praha,
2006,
228 s.
ISBN 80-247-1014-5
Palatková, Monika
Grada Publishing,
Praha,
2011,
212 s.
ISBN 978-80-247-3749-2
Jak poznávat své zákazníky
Foret, Miroslav / Stávková, Jana
Grada Publishing,
Praha,
2003,
164 s.
ISBN 80-247-0385-8
Neubrunn, Tibor / Šalát, Tibor / Švec, Marko
Alfa,
Bratislava,
1987,
510 s.
ISBN 063-561-87
Korda, Benedikt
SNTL,
Praha,
1967,
608 s.
ISBN 04-307-67
Allen, R. G. D.
Macmillan & CO Ltd.,
London,
1957,
786 s.
bb-Begin
▕◀
Previous
  Záznam 41-60 / 132  
Next
ee-End
▶▏

(c) Slezská univerzita v Opavě 2024