VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Projekt č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002400
Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě

17.7.2018 Zvyšování základního kapitálu v kapitálové společnosti - #5 (00:22:59)  [50MB]
Sada: Účetnictví obchodních společností
Ing. Ivana Koštuříková, Ph.D.
Přílohy videa
soubory
Operátor záznamového zařízení a Editor audiovizuálních výstupů KA6 - 6.8: Bc. Jan Škorvánek