VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Projekt č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002400
Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě

16.4.2019 Zásoby vlastní činnosti a periodická metoda účtování zásob - #4 (00:23:41)  [101MB]
Sada: Finanční účetnictví I. - 2. část
Ing. Ivana Koštuříková, Ph.D.
Přílohy videa
soubory
Operátor záznamového zařízení a Editor audiovizuálních výstupů KA6 - 6.8: Bc. Jan Škorvánek