VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Projekt č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002400
Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě

27.9.2019 Zobrazení nákladů, výnosů a VH v účetnictví, rentabilita nákladů, rentabilita výnosů - #1 (00:10:23)  [36MB]
Sada: Nákladové účetnictví - 1. část
Ing. Markéta Šeligová, Ph.D.
Přílohy videa
soubory
Operátor záznamového zařízení a Editor audiovizuálních výstupů KA6 - 6.8: Bc. Jan Škorvánek