VIDEOZÁZNAMY | eLearning.slu.cz | WWW.SLU.CZ

Projekt č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002400
Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě

24.2.2020 Acculturation - #3 (00:16:29)  [57MB]
Sada: Business Culture in Tourism
Mgr. Martina Chylková, PhDr. Krystyna Heinz
Přílohy videa
soubory
Operátor záznamového zařízení a Editor audiovizuálních výstupů KA6 - 6.8: Bc. Jan Škorvánek