VIDEOZÁZNAMY | WWW.SLU.CZ

Projekt č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002400
Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě

19.7.2021 Messebeteiligung - #5 (00:15:35)  [54MB]
Sada: Cizojazyčná příprava NJ 3
PhDr. Hanne-Lore Bobáková, Ph.D.
Přílohy videa
soubory
Operátor záznamového zařízení a Editor audiovizuálních výstupů KA6 - 6.8: Bc. Jan Škorvánek

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní Licence.