VIDEOZÁZNAMY | WWW.SLU.CZ

Projekt č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002400
Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě

23.2.2022 Rozhodování o existující kapacitě 2 - #5 (00:10:41)  [38MB]
Sada: Manažerské účetnictví - 3. část
Ing. Markéta Šeligová, Ph.D.
Přílohy videa
soubory
Operátor záznamového zařízení a Editor audiovizuálních výstupů KA6 - 6.8: Bc. Jan Škorvánek

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní Licence.