VIDEOZÁZNAMY | WWW.SLU.CZ

Projekt č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002400
Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě

3.3.2022 Podnikatelská etika - #6 (00:18:16)  [58MB]
Sada: Podnikání v cestovním ruchu
doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D.
Přílohy videa
soubory
Operátor záznamového zařízení a Editor audiovizuálních výstupů KA6 - 6.8: Bc. Jan Škorvánek

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní Licence.